Broker

     Broker je osoba obchodující s investičními instrumenty svým jménem, ale na příkaz a na účet zákazníků. V České republice je užíván též oficiální název „Obchodník s cennými papíry“ což je český termín pro investiční firmu; obchoduje s cennými papíry, obstarává pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytuje s tím související služby, zprostředkovává nákup nebo prodej cenných papírů, zabezpečuje depotní operace, obstarává pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, provádí poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů a obchodování s deriváty.

Převzato viz. https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/o.html

error: Content is protected !!