Podstata fundamentální analýzy

     Protože se fundamentální analýza zabývá vývojem aktiva v řádu měsíců a roků, není její použití příliš vhodné pro rozhodování v krátkodobém investičním horizontu. Jedním z důležitých faktorů, na kterém fundamentální analýza stojí, je využívání racionálního předpokladu o tendenci cen navrátit se k reálné vnitřní hodnotě aktiva. Na případném vychýlení ceny od vnitřní hodnoty lze dle této analýzy profitovat. Jak bylo uvedeno výše, fundamentální analýza se dělí na makro a mikroekonomickou část.

Mezi základní makroekonomické ukazatele řadíme:

     Úrokové sazby, Hrubý domácí produkt, Index spotřebitelských cen, Ukazatele zaměstnanosti a maloobchodních prodejů, Platební bilance a změny daňové a měnové politiky, Přírodní zdroje, Těžební technologie,
Změny právního charakteru, Předpověď počasí, Odborné komentáře, názory odborníků, Aktuality, Sledování politického směřování regionu

     Základem fundamentální analýzy je předpoklad, že lze u akcie spočítat a odhadnout její vnitřní hodnotu, která vychází jak z hospodaření společnosti tak z historických dat a současný akciový kurz se pouze pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Mikroekonomická část fundamentální analýzy používá pro stanovení vnitřní hodnoty akcie různé postupy, modely a výpočty různých hodnot a poměrových ukazatelů.

Mezi základní mikroekonomické ukazatele řadíme:

tržní kapitalizace, účetní hodnota na akcii, cena/účetní hodnota, tržby, cena/tržby, zisk na akcii, P/E, zisková marže, rentabilita vlastního jmění, rentabilita aktiv, cash-flow model, dividendový diskontní model, atd. Následným srovnání vnitřní hodnoty akcie a současného tržního kurzu, lze podle fundamentální analýzy předpokládat, že daná akcie je na trhu nesprávně oceněna a je tedy buď podhodnocená (levná a vhodná k nákupu)a nebo nadhodnocená (drahá a vhodná k prodeji nakrátko tzv. shortsale).

error: Content is protected !!