Podstata psychologické analýzy

     Používání psychologické analýzy na akciových trzích je bezesporu ve srovnání s fundamentální a technickou analýzou tou méně probádanou, ale všeobecně pozitivně vnímanou analýzou. Protože se psychologická analýza zaměřuje na podstatu lidského rozhodování, které následně ovlivňuje kurzovní pohyby, ale ne na samotné investiční nástroje a zejména s ohledem na velmi subjektivní vnímání výsledků, které tato analýza přináší je často používána jako podpůrná, při použití technické či fundamentální analýzy jako hlavní součásti investičního rozhodování. Přesto lze říci, že řada indikátorů a dalších nástrojů technické analýzy v podstatě s existencí určitých zvyklostí, zlozvyků či opakování chování ze strany investiční veřejnosti počítá. Tou zásadní myšlenkou, kterou se psychologická analýza tedy zabývá, je jaký vliv na chování a rozhodování investiční veřejnosti má minulý a současný kurz předmětného investičního nástroje např. akcie a jakým způsobem jednání investorů ovlivňuje. Z tohoto tedy také vyplývá, že se jedná o analýzu použitelnou pro velmi krátké časové rámce. Při použití fundamentální analýzy se často vychází z dlouhodobých předpokladů a časových rámců v řádech měsíců či let. Při používání technické analýzy lze uplatnit kratší časové rámce jako týdenní či denní a v souběhu s psychologickou analýzou lze uplatňovat rámce mnohem kratší v řádech dnů, hodin či minut, kdy se již neodhaduje reálná hodnota investičního nástroje, ale snaha investora spočívá ve správně predikci chování trhu, tedy rozhodování investiční veřejnosti s ohledem na aktuální kurzy investičního nástroje či důležité zprávy a odhad reakce trhu na ně.

error: Content is protected !!